#کردستان

https://mshokrnezhad.ir/wp-content/uploads/2023/07/زالاوا-min.png

 زالاوا

کارگردان «زالاوا»، به نظرم، زاویه‌ی نگاه درستی به یک خرافه داره. فیلم رو از دید کسی ساخته که به خرافه شک داره. اما چون فکر می‌کنه مردمی که به اون…

بیشتر بخوانید