ماه: مرداد ۱۳۹۷

تو هم خواهی مُرد!

تو هم خواهی مُرد!

خوب که به دور و برتان نگاه کنید، متوجه می‌شوید کمتر کسی تصویرِ نمانزدیکی از مرگ در ذهنش دارد. مرگ اغلب در لانگ‌شات است، در نمای دور. ماها فکر می‌کنیم…

بیشتر بخوانید

دومینوی نژادپرستی

بعد از اتفاقات تلخ اما قابل‌ پیش‌بینی‌ای که در ورزشگاه‌های اهواز و تهران رخ داد، و گزارش‌های وقیحانه‌ای که بیست‌وسی و نود پخش کردند، و ضمن جلوه دادنِ طرفِ غیرپایتخت‌نشین…

بیشتر بخوانید

برای ایران، هنوز هم امیدوارم…

هنوز امیدوارم به «چه باید کرد؟»؛ حتی با توجه به اخباری که از اصفهان و کرج و تهران به گوش می‌رسد. هنوز امیدوارم. هنوز امیدوارم که «چه باید کرد؟» سنگین تر از…

بیشتر بخوانید

بازی باخت-باخت را می‌توان برد!

خودتون رو بذارید جای یه ناظر خارجی، اونم نه هرکسی، کسی به قدرتمندیِ رئیس‌جمهور آمریکا که می‌تونه به تنهایی و به سادگی مناسبات جهانی رو تغییر یا بهشون جهت بده.…

بیشتر بخوانید