ماه: خرداد ۱۳۹۶

فریفتگان باغ سبز

قرار شد نوزده افسر را اعدام کنند، توی خود پادگان. ما باید آن‌ها را تحویل سرهنگ فولادوند می‌دادیم که مسئول اعدام‌هاست. باد سردی می‌وزید و تکه‌های برف توی هوا سرگردان…

بیشتر بخوانید