ماه: اسفند ۱۳۹۴

۴۵ سال

۴۵ سال

دلیل این رخداد نمی‌تواند چیزی جز تملق باشد! صفت رذیله‌ای که امروزه حتی در اعماق وجود منتقدان نیز ریشه دوانده، رشد کرده، با تار و پود جانشان عجین شده، و…

بیشتر بخوانید