ماه: مهر ۱۳۹۶

انتظار

انتظار

آفتابی درگیر نفس‌های آخر! دو نفر سرباز و یک تانکرِ منتظر...

بیشتر بخوانید