کتاب و نشریه

دیگه انصافاً کتاب‌خون بودن ربطی به حرفه و تخصص نداره. همه باید کتاب بخونیم و هم‌دیگه رو هم به کتاب خوندن ترغیب کنیم.
منم توی این برگه سعی خواهم کرد نظرم رو در مورد کتاب‌ها و نشریات مهمی که می‌خونم بیان کنم، که در ادامه لیستش رو مشاهده می‌کنید. کنار اسم هر کتاب/مجله دو تا لینک وجود داره که یکیش می‌ره به مطلبی که من در مورد اون نوشتم، و دیگری مربوط می‌شه به صفحه‌ی ‌Goodreads اون اثر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Old Man and the Sea – مطلب من | گودریدز

Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness – مطلب من | گودریدز

A Farewell to Arms – مطلب من | گودریدز

The Double – مطلب من | گودریدز

آن بیست‌وسه نفر – مطلب من | گودریدز

Breakfast at Tiffany’s and Three Stories – مطلب من | گودریدز

زمین سوخته – مطلب من | گودریدز

جای خالی سلوچ – مطلب من | گودریدز

رهش – مطلب من | گودریدز

Someone I Loved – مطلب من | گودریدز

Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies – مطلب من | گودریدز

The Catcher in the Rye – مطلب من | گودریدز

Flatland: A Romance of Many Dimensions – مطلب من | گودریدز

Mejor Manolo – مطلب من | گودریدز

روزنامه پاکستان – مطلب من | گودریدز

هیچکاک و آغاباجی – مطلب من | گودریدز

What I Talk About When I Talk About Running – مطلب من | گودریدز

Repetition – مطلب من | گودریدز

The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism – مطلب من | گودریدز

ISIS: Inside the Army of Terror – مطلب من | گودریدز

A Fraction of the Whole – مطلب من | گودریدز

مردگان باغ سبز – مطلب من | گودریدز

Blindness – مطلب من | گودریدز