ماه: آبان ۱۳۹۶

زمین دیگران!

تعداد قابل توجهی از رفقا خواستند در مورد کوروش کبیر نظری بنویسم، و در این جنگِ بین حق و باطل موضع خود را مشخص کنم، که مُنفَعِل یعنی دشمن، و…

بیشتر بخوانید

تاریخ معاصر

از اخوی بزرگوار حسین دهباشی عزیز (اگر ایشان را نمی‌شناسید، این‌جا را ببینید) که به گردن جوجه‌هایی چون بنده شدیداً حق دارند، خواستم دست به کار شوند و یک یا…

بیشتر بخوانید