ماه: آبان ۱۳۹۳

آیا کسی هست مرا یاری کند؟

آیا کسی هست مرا یاری کند؟

این‌ که تمام یاران و نزدیکان حسین، اعم از فرزندان و برادرش، را پیش چشمش شهید کرده‌اند قطعاً درد بزرگیست. اما بدون شک این درد بزرگترین درد حسین نیست. بزرگترین…

بیشتر بخوانید
ملاقات با مرد ریشو!

ملاقات با مرد ریشو!

ساعت هنوز سه نشده بود که وارد سالن شدیم. اکثر صندلی‌ها خالی بودند. دو صندلی در بهترین جای سالن انتخاب کردیم، و هر کدام روی یکی از آن‌ها نشستیم. ملاکِ…

بیشتر بخوانید