ماه: مرداد ۱۳۹۶

جزء از کل یا همگی روزی خواهیم مُرد!

«جزء از کل» داستانِ مهم‌ترین انتخاب بشر است؛ انتخابِ سبکِ زندگی با علم به تنها حقیقتِ انکارناپذیرِ حیات، مرگ! استیو تولتز این اثر را براساس سه شخصیت اصلی بنا کرده؛…

بیشتر بخوانید

بعد از آرامشِ باد…

أکیدٌ بأني سأرحلُ بعد رحیل الغیوم و بعد هدوء الریاح و إلّا... سأنزلُ ضیفاً علیک إلی أن یجیءَ الصباح...

بیشتر بخوانید

آبی!

عادت داشت نوک خودکار را بین لب‌هایش بگیرد. یک روز جامدادی‌اش را دزدیدم و تمام خودکارهایش را بوسیدم. وقتی بابا آمد خانه، ازم پرسید چرا لب‌هایم آبی شده؟ می‌خواستم بگویم…

بیشتر بخوانید

مزه تفنگ!

دستم را فرو کردم در ظرف شکر. دور هفت‌تیر نوچی که بیرون آمد شکرک زده بود. تفنگ را تکاندم توی استکان چای و بعد چای را نوشیدم. مزه تفنگ می‌داد!…

بیشتر بخوانید