ماه: شهریور ۱۳۹۴

همراهی با ارباب

همراهی با ارباب

تمناي ذوب شدن در تصوير خدايگان براي رها شدن از تصوير بردگان...

بیشتر بخوانید

سینمای شریف!

سینمای شریف سینمایی است که در آن عوامل (اعم از تهیه‌کننده، کارگردان و الخ) خودشان سواد، تجربه، دغدغه، و البته پول بیاورند وسط و فیلم بسازند. فیلم‌های این چنین سینمایی…

بیشتر بخوانید

توجیه اقتصادی

نرخ دیه امسال صد و شصت و پنج میلیون تومن اعلام شده! به عبارت دیگر امسال یک انسان مرده صد و شصت و پنج میلیون تومن ارزش داره! ضمن یادآوری…

بیشتر بخوانید
فتبارک الله احسن الخالقین!

فتبارک الله احسن الخالقین!

خدا علاوه بر آن یک جای معروف یک جای دیگر هم باید به خودش می‌گفت «فتبارک الله احسن الخالقین»! آن‌جایی که گردوی تُرد و تازه را آفرید و آپشِن جدا…

بیشتر بخوانید

ایرج رفت.

ایرج را برای اولین بار در دانشگاه دیدم. آمده بود فیلم نقد کند. تا فهمیدم آمده، رفتم بلیط خریدم، و زود رفتم تا بهترین جای سالن بنشینم و حرف‌هایش را…

بیشتر بخوانید