ماه: آذر ۱۳۹۵

به پایان‌های قلابی عادت نکنیم!

به پایان‌های قلابی عادت نکنیم!

«تغییر غیرمنتظره» یک تغییر ناگهانی در روند یا نتیجه موردانتظار طرح یک روایت است. این ترفند یکی از راه‌کارهای معمول جلب توجه مخاطبان به‌ خصوص در مدیوم سینما است که غالباً…

بیشتر بخوانید