ماه: مرداد ۱۳۹۶

روز جهانی خون!

آقای دونالد ترامپ، دوباره در افغانستان بی‌گناهان مثل گوسفند قربانی شدند، نیروهای تحت فرمان شما فقط ایستادند و نگاه کردند! درست مثل زمانی که اوباما سرِ کار بود! آقای اشرف…

بیشتر بخوانید
جنبش مشروطه‌خواهی

جنبش مشروطه‌خواهی

امروز صدویازدهمین سالگرد جنبش مشروطه‌خواهی است. صدویازده سال است که بزرگانی چون اسکندری‌ها، مستشارالدوله‌ها، طالبوف‌ها، آخوندزاده‌ها، سینکی‌ها، ناظم‌الدوله‌ها، نجم‌آبادی‌ها، نائینی‌ها، خراسانی‌ها و ... به آب و آتش زده‌اند اما... قصدم…

بیشتر بخوانید

فدایی وطن

باید این ویدیو را تماشا کرد و اشک شوق ریخت. باید افتخار کرد به هم‌دوره و هم‌نفس بودن با همچین مردی. سراسر وجودش مهر به میهن است. الحق که فرزند…

بیشتر بخوانید