ماه: آبان ۱۳۹۴

موهایم سفید شده، هوا سرد است!

گفت: این موهات رو کی سفید کردی؟ این شکلی نبودی که! راست می‌گفت. نشستم روی نیمکت فلزی و سرد حیاط...

بیشتر بخوانید