#اسارت

۲۳ نفر!

۲۳ نفر!

«۲۳ نفر» داستان بیست‌وسه اسیر نوجوون ایرانیه که توی جنگ هشت‌ساله اسیر می‌شن، اما زیر بار خفت نمی‌رن و حاضر نمی‌شن به عنوان کودک آزاد بشن، و اعتصاب غدا می‌کنن…

بیشتر بخوانید