ماه: شهریور ۱۳۹۷

دکترین شوک

دکترین شوک

«به کشتارگاه رفتم تا روشی را که به سلاخی الکتریکی مشهور شده بود، از نزدیک مشاهده کنم. دیدم که شقیقه‌های خوک‌ها را بین گیره‌های فلزی بزرگی می‌گذاشتند که به جریان…

بیشتر بخوانید