قصه‌های دیوانه‌وار

قصه‌های دیوانه‌وار

توی «Wild Tales» یکی از کاراکترها می‌پرسه: “اگه تاریخ انقضای مرگ موش بگذره چی‌ می‌شه؟ بیشتر می‌کُشه یا کمتر؟”. جای مرگ موش بذارید عشق. بذارید خشم. اگر عشق یا خشم هی عمق پیدا کنه، بیشتر اثر می‌کنه یا کمتر؟