تورم لجام‌گسیخته!

عکسی که این‌جا مشاهده می‌فرمایید، تحلیلی ارائه می‌کنه از ریسک‌های جهانی امسال. محور عمودیِ عکس، میزان شدت و اثرگذاریه. محور افقی هم مربوط می‌شه به احتمال وقوع. به این ترتیب اگر یک ریسک در قسمت راست و بالای عکس قرار بگیره، هم احتمال وقوعش بیشتر خواهد بود، و هم در صورت وقوع، خسارت سنگینی وارد خواهد کرد. این دسته از ریسک‌ها غالباً در  حوزه‌ی محیط زیست هستند. مثل گرمایش جهانی، کمبود آب، یا حوادث طبیعی. در قسمت چپ و پایین عکس هم ریسک‌هایی جا خوش کردند که کمترین احتمال وقوع رو دارند، و در صورت وقوع، پیش‌بینی می‌شه مشکل خاصی ایجاد نکنند. جالبه که این‌جای عکس فقط یک ریسکِ تک و تنها وجود داره: تورم لجام‌گسیخته! می‌دونید یعنی چی؟ یعنی پدیده‌ای که ماها دائماً تحت فشارش هستیم، یک مسئله‌ی حل‌شده و کنترل‌شده در سراسر دنیاست! همین دیگه! چی بگم؟