تموم می‌شه شب…

تموم می‌شه شب…

شاید اتفاقاتی که کف خیابون‌ها می‌افته، خیلی امیدوارکننده نباشه، اما ترندهای توییتر در روز عاشورا نشون می‌ده هستند جان‌های آزاده‌ای که پیغام ظلم‌ستیزی و جوان‌مردی حسین رو گرفته‌اند و مشغول انتقالش هستند. شاید هنوز تنها باشند، شاید هنوز جدا از هم افتاده باشند، اما بالاخره سنگ‌ها رو آب می‌کنند، بالاخره کاری می‌کنند آفتاب بزنه، تموم بشه شب…