شعر

عشق در یک نگاه!

عشق در یک نگاه!

ما عادت داریم داستان‌ها رو از نیمه شروع کنیم. مثلاً برامون عادی شده که به عشق، صفتی مثل "در نگاه اول" بدیم. در حالی که همون دو نفری که ظاهرا…

بیشتر بخوانید