پیرمرد و دریا

پیرمرد و دریا

در مورد پیرمرد و دریا خیلی می‌شه تحلیل نوشت. اما به نظر این حقیر بزرگ‌ترین ویژگی این داستان اینه که واقعیه. داستانِ ملموسِ یه پیرمرده و یه ماهی. رقابتشون با هم و نیازشون به این رقابت و نتیجتاً به هم. همین خاص بودن و ملموس بودنه که این داستان رو شاه‌کار کرده. من عاشق این کتاب و داستانم و این مطلب رو در شرایطی می‌نویسم که این کتاب رو برای دومین بار و این بار به زبان اصلی خوندم. روحت شاد ارنست همینگوی بزرگ :)