پسری از بهشت

پسری از بهشت

«توطئه‌ی قاهره» یا «پسری از بهشت» داستانِ دَم و دستگاه دینیه. دَم و دستگاهی که قدرت‌اش رو از دین می‌گیره و فسادی که پشت این قدرتِ مصون از سوال و جواب میاد. پسر که از ماهی‌گیری خوش‌حال نیست وارد این دَم و دستگاه می‌شه و وقتی این دَم و دستگاه رو ترک می‌کنه، در حالی که از اعدام جون سلام به در برده، افتخار می‌کنه که ماهی‌گیره. فیلم از انتخاب‌های مهم جشنواره‌ی کن بود و من هم خیلی دوست‌اش داشتم.